Новобуд 2004. Розміщення нашого офісу Станіславського,10

Пільгове довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок сатутного капіталу Держмолодьжитло.
Пільговий довготерміновий кредит на будівництво (рекуонструкцію) та придбання житла надається:


Сім’ям, в яких вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років включно;

Неповним сім’ям, в яких мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей;


Одиноким молодим громадянам віком до 35 років включно.

 

Умови кредитування:

Перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

Підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

Перший внесок – не менше 10% вартості будівництва;

Плата за користування кредитом – 14,1 % річних;

Платежі з погашенню кредиту та відсотки за користування кредитом вносяться не рідше ніж один раз на місяць;

Термін повернення – до 30 років.

Розмір кредиту визначається, виходячи з норми – 21 кв. Метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. Метрів на сім’ю. При цьому розрахукова вартість 1 кв.м. житла визначається згідно експертної оцінки.
У разі перевищення нормативної площі житла, встановленої кредитним договором, кандидат сплачує вартість понаднормаової площі житла власним коштом.

Перелік об’єктів:

м.Полтава, бульвар Боровиковского, буд. 2/4

Для реєсації необхідно написати заяву на отримання кредиту, заповнити анкету Позичальника та надати відповідні документи.


Докумненти, необхідні для оформлення кредиту:

Довідка про перебування кандидата на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, або документ, що підтверджує необхідніть поліпшення житлових умов кандидата, що постійно проживає у сели (оригінал);

Довідка про склад сім’ї (оригінал);

Оригінали та копії паспортів повнолітніх членів сем’ї;

Оригінали та копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номара;

Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

Оригінал та копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);

Згода подружжя (інш. членів сім’ї) на передачу в заставу майнових прав на житло (ноторіально посвідчене), або їх присутність при укладанні договору застави майнових прапв / застави квартири;

Довідка з місця роботи із зазначенням посади, часу перебування на такій посаді, нарахованого та фактично отриманого доходу протягом останніх 6 місяців (з помісячною розбивкою) та поміткою „затримки у виплаті з/п за останні 6 м. відсутні”;

Виписка з трудової книжки про місце роботи за останні 3 роки;

Документи, що аідтверджують інші доходи кандидата (за наявності доходу не за основним місцем роботи), у т.ч. декларацію про доходи на останню звітну дату, завірену податковою інспекцією;

Документ, що посвідчує особу поручителя та документи, необхідні для визначення платоспроможності поручителя – у разі забезпечення виконання зобов’язань позичальника за кредитним договором порукою.

Для СПД:

Фінансова звітність, затверджена податковою інспекцією;

Свіоцтво про державну реєсьрацію фізичної особи-підприємця.

Pt.16@molod-kredit.gov.ua
http://www.molod-kredit.gov.ua/

Тел.: (0532) 56-22-04